Producten

Over Biologisch

Biologisch voedsel is onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden geproduceerd. Dat betekent dat er zorg is voor mileu, natuur en dierenwelzijn.

Zorg voor milieu en natuur 
Biologische boeren gebruiken vrijwel geen chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen. Voor de bestrijding van schimmels en schadelijke insecten maken de boeren gebruik van zogenaamde natuurlijke vijanden zoals bijvoorbeeld vogels. En in plaats van naar de gifspuit te grijpen om onkruid te bestrijden, wordt er met de hand of met een machine gewied. Bij biologische boeren ligt de nadruk vooral op het voorkomen van ziektes. Dit gebeurt bijvoorbeeld door te kiezen voor sterke, ziekteresistente rassen en door de bodem niet uit te putten. In plaats van kunstmest gebruiken de boeren gewone mest die vaak ook nog eens afkomstig is van hun eigen boerenbedrijf. Daarmee is de biologische kringloop weer mooi rond. 

Zorg voor dierwelzijn
Biologische boeren houden zo veel mogelijk rekening met het natuurlijke gedrag van dieren. Zo kan een biologische zeug lekker in de modder wroeten, lopen biologische koeien zo veel mogelijk in de wei en kunnen biologische kippen naar hartenlust buiten scharrelen. Bovendien worden er zo min mogelijk ingrepen gepleegd op de dieren. Dat betekent dat een biologische kip gewoon z’n snavel houdt en een varken zijn tanden en staart.

Biologische dieren krijgen de rust en de ruimte om op te groeien. Preventief medicijnen of groeihormonen toedienen is uit den boze. Alleen als een dier ziek is, krijgt het medicijnen. En dat gebeurt niet vaak, want biologische dieren zijn door hun gezonde manier van leven en eten veel minder vatbaar voor ziekten.


Over keurmerken

In Europese wetgeving is precies vastgelegd waaraan biologische voeding en landbouw moeten voldoen. Het woord ‘biologisch’ of ‘bio’ of ‘organic’ is zelfs wettelijk beschermd. Wie op voedingsproducten biologisch op zet terwijl het geen bio is volgens de regels van de wet, begaat een economisch delict. De consument heeft er recht op dat wat bio heet, het ook echt is. Daarom zijn door de overheid controle-instanties aangewezen. Inspecties, steekproeven en eventuele sancties voor bedrijven die de regels niet strikt volgen, horen daar natuurlijk bij. In Nederland zorgt de stichting Skal voor de controle op in totaal ruim 3100 bedrijven. 

Waaraan herken je een biologisch product? 

Deze herken je aan het verplichte Europese keurmerk voor biologische producten. Soms wordt deze ook in het zwart weergegeven. 

Het Europese Bio-keurmerk is bedoeld voor vóórverpakte biologische producten die geproduceerd zijn in de EU (incl. teelt, bereiding en distributie). Op onverpakte producten en uit derde landen geïmporteerde biologische producten mag het gebruikt worden als aan de EU-eisen wordt voldaan. Op producten waarin minder dan 95% bioaandeel zit, is het logo niet toegestaan.

Naast het Europese keurmerk mag ook het nationale EKO-keurmerk gebruikt worden. Veel bedrijven kiezen daarvoor. Het EKO-keurmerk geeft aan dat een product gecontroleerd biologisch is én dat de producent een stap verder gaat dan de wettelijke regels voor biologisch. Hierbij kun je denken aan gebruik van zonne-energie, milieuvriendelijke verpakkingen etc. 

Op sommige producten kun je ook een buitenlandse aanduiding voor biologisch tegen komen. Zoals bijvoorbeeld het Franse Label voor Biologische landbouw:

Wat is biologisch-dynamisch?

Biologisch-dynamische landbouw en voeding (ofwel BD) is een speciale vorm van biologisch, met extra hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen en ecologie. De BD-landbouw ontstond al in de jaren '20 en heeft aan de wieg gestaan van de biologische landbouw. 

Biologische bij Make-up en verzorgingsproducten

De term biologisch is in Nederland tot nu toe voorbehouden aan voeding en landbouwproducten. Het Europees bio-keurmerk bestaat niet voor huidcremes of make-up. De ingrediënten voor deze producten kunnen echter wel biologisch zijn. Er is een goed Duits bio-keurmerk dat veel wordt gebruikt: BDIH. 

Dit Duitse keurmerk garandeert een 100% natuurlijk verzorgingsproduct met plantaardige ingrediënten zoveel mogelijk uit biologische landbouw. Ook de productie is zo duurzaam mogelijk en dierproefvrij. Synthetische stoffen en aardolieproducten zijn niet toegestaan. 

(Bronnen: Bionext, Bio+)

Scroll